Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Doporučený postup pro návrat ke sportu po prodělané infekci COVID-19.

 • Source: Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca; 2020, Vol. 29 Issue 2, p51-57, 7p

 • Abstract: COVID-19 infection affects different organ systems and could potentially cause serious complications. This guidance provides suggestions for preparticipation screening and following ... Infekce virem SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 zasahuje komplexně lidský organismus a může bý... Copyright of Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca is the property of Ceska spolecnost telovychovneho lekarstvi and its content may not be copied or emailed ...

Record details

×
Academic Journal

Změna fyzické zdatnosti v souvislosti s omezením volného pohybu při pandemii COVID-19 v České republice - předběžné výsledky.

Subjects: STAY-at-home orders; WEIGHT gain; AEROBIC capacity

 • Source: Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca; 2020, Vol. 29 Issue 1, p12-17, 6p

 • Abstract: Restriction of physical activity (PA) causes reduction in lean body-mass, fat-mass accumulation and decrease in aerobic capacity. Fitness monitor data show change of PA profile ... Omezení pohybové aktivity je spojeno s poklesem aktivní tělesné hmoty, kumulací tuku, poklesem vytrvalostní zdatnosti a zhoršením metabolického profilu. Podle dat ... Copyright of Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca is the property of Ceska spolecnost telovychovneho lekarstvi and its content may not be copied or emailed ...

Record details

×
Academic Journal

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ V DOBĚ KORONAVIROVÉ: Cizojazyčné dovednosti v ranných stádiích distančního způsobu vzdělávání.

Subjects: SCHOOL closings; COVID-19; FOREIGN language education

 • Source: Media4u Magazine; 2020, Vol. 17 Issue 3, p28-34, 7p

 • Abstract: The paper deals with the current situation in the educational process at the time of school closure due to the worldwide spread of Příspěvek se zabývá aktuální situací ve vzdělávacím procesu v době uzavření škol díky celosvětovému šíř... Copyright of Media4u Magazine is the property of Ing. Jan Chromy, Ph.D. and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

COVID-19 u dětí a postavení CRP v imunitních pochodech.

 • Source: Medicina po Promoci; 2020, Vol. 21 Issue 3, p221-223, 3p

 • Abstract: The authors deal with the pandemic caused by the COVID-19 virus. They try to find the reasons why this virus causes ... Autoři se zabývají pandemií vyvolanou virem COVID-19. Snaží se najít příčiny toho, proč tento virus ve svě... Copyright of Medicina po Promoci is the property of Medical Tribune CZ, s.r.o. and its content may not be copied or emailed ...

Record details

×
Academic Journal

Geriatrické syndromy v době nového koronaviru - význam deliria.

 • Source: Medicina po Promoci; 2020, Vol. 21 Issue 3, p216-220, 5p

 • Abstract: Older people with immune disorders, chronic geriatric syndromes (especially frailty and dementia) and severe comorbidities represent a group with a higher risk of complications of ... Starší lidé s poruchami imunity, chronickými geriatrickými syndromy (zejména frailty a demence) a závažnými komorbiditami představují skupinu s ... Copyright of Medicina po Promoci is the property of Medical Tribune CZ, s.r.o. and its content may not be copied or emailed ...

Record details

×
Academic Journal

Zátěžová vyšetření v situaci zvýšeného rizika přenosných nemocí.

 • Source: Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca; 2020, Vol. 29 Issue 2, p47-50, 4p

 • Abstract: During the COVID-19 pandemic, some investigations were restricted, including exercise stress tests. However, exercise stress tests are often irreplaceable in the ... V době pandemie COVID-19 docházelo k omezování některých vyšetřovacích metod, mezi nimi i zá... Copyright of Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca is the property of Ceska spolecnost telovychovneho lekarstvi and its content may not be copied or emailed ...

Record details

×
Academic Journal

Poučení z korona-krizového vývoje.

 • Source: Dejiny Ved a Techniky; 2020, Vol. 53 Issue 1/2, p14-30, 17p

 • Abstract: In his typically essayistic style, the author analyses the state of society immediately before the outbreak of crisis caused by the COVID-19Copyright of Dejiny Ved a Techniky is the property of Society for the History of Sciences & Technology and its content may not be copied ...

Record details

×
 • 1-7 of  7 results for "COVID-19"