Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Τηλεϋγεία και τηλενοσηλευτική στην εποχή του COVID-19.

Subjects: HEALTH services accessibility; TELEMEDICINE; DATA security

  • Source: Rostrum of Asclepius / Vima tou Asklipiou; Oct-Dec2020, Vol. 19 Issue 4, p256-273, 18p

  • Abstract: The COVID-19 pandemic crisis has already flooded the adoption of telehealth in a wide range of remote care applications. The growing ... Η κρίση της πανδημίας του COVID-19 έχει ήδη κατακλύσει την υιοθέτηση της τηλεϋγείας σε ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών στη φροντίδα από απόσταση. Η αύξηση της ζήτησης για συστήματα τηλεϊατρικής και τηλενοσηλευτικής έχει οδηγήσει σε μια πίεση των παρόχων ψηφιακών συστημάτων για άμεσες λύσεις και εφαρμογές σε ζητήματα πολιτών, επαγγελματιών υγείας αλλά και δημόσιων φορέων ως εργαλεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η αποστασιοποίηση και ο φόβος της μετάδοσης του ιού, έχει αναδείξει πολλές εφαρμογές και συστήματα τηλεϊατρικής σε ζωτικής σημασίας εργαλεία με σημαντικότερα ίσως αυτήν της ανίχνευσης επαφών και αναφοράς και επιτήρησης των πιθανών ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Η χρήση της τηλεϊατρικής και της τηλενοσηλευτικής φαίνεται να εξαπλώνεται επιτακτικά στο χώρο της υγείας με καλές προοπτικές για την παραμονή της και περαιτέρω διάδοσή της. Ψηφιακές εφαρμογές και λύσεις για την εξ αποστάσεως ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια αλλά με αφορμή την πανδημία του COVID-19 άρχισαν να προσφέρουν ολοένα και περισσότερες δυνατότητες στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, την παρακολούθηση και διαχείριση των ασθενών, την πρόληψη από τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό αλλά και σε πληθώρα άλλων πεδίων. Ωστόσο πολλά εμπόδια μένει να ξεπεραστούν σε πολλά επίπεδα με κυριότερο αυτό του κινδύνου παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, τα αδιαμφησβήτητα πλεονεκτήματα της τηλεϋγείας δεν μπορούν παρά να την καθιστούν ως μία εξελισσόμενη αναγκαιότητα στο άμεσο μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης. [ABSTRACT FROM AUTHOR]Copyright of Rostrum of Asclepius / Vima tou Asklipiou is the property of Technological Educational Institute of Athens and its content may not be copied ...

Record details

×
Academic Journal

Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία.

Subjects: ANXIETY; MEDICAL needs assessment; MENTAL health

  • Source: Rostrum of Asclepius / Vima tou Asklipiou; Oct-Dec2020, Vol. 19 Issue 4, p274-294, 21p

  • Abstract: Introduction: The disease caused by the SARS-CoV-2 infection since its outbreak in China in the end of 2019, turned into a pandemic ... Εισαγωγή: Η ασθένεια που προκαλεί ο ιός SARS-CoV-2, τα πρώτα κρούσματα της οποίας εκδηλώθηκαν στην Κίνα στα τέλη του 2019, έλαβε διαστάσεις πανδημίας, όταν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2020 είχαν σημειωθεί 7.834 επιβεβαιωμένα περιστατικά νόσησης και 170 θάνατοι σε παγκόσμια κλίμακα. Σκοπός: Το παρόν άρθρο επιχειρεί να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο επέδρασαν οι πανδημίες της νόσου SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), της MERS (Middle East syndrome) και της COVID-19 στην ψυχική υγεία των διαφορετικών υποομάδων του πληθυσμού και τους προσδιοριστικούς παράγοντες που διαμόρφωσαν συνθήκες ψυχικής νοσηρότητας, σε μία προσπάθεια κατανόησης των αρνητικών ψυχολογικών επιπτώσεών τους. Υλικό- Μέθοδος: Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ξενόγλωσση βιβλιογραφική ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus και Google Scholar στο αντικείμενο της ψυχικής υγείας εν μέσω πανδημιών και η παρουσίαση του φάσματος των ψυχοκοινωνικών αναγκών οι οποίες προέκυψαν στις διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού κατά την πανδημία των νόσων SARS, ... Copyright of Rostrum of Asclepius / Vima tou Asklipiou is the property of Technological Educational Institute of Athens and its content may not be copied ...

Record details

×
Academic Journal

COVID-19: ΠΑIΔΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ.

Subjects: COVID-19 ; Pediatric Surgery

  • Source: Perioperative Nursing (PERIOPER NURS), Apr-Jun2020; 9(2): 57-60. (4p)

Record details

×
  • 1-4 of  4 results for "COVID-19"