Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne.

 • Source: Psychiatria Polska; 2020, Vol. 54 Issue 2, p187-198, 12p

 • Abstract: Human confrontation with such a stressor as the COVID-19 pandemic outbreak, caused by SARS-CoV-2 virus, manifested in ... Copyright of Psychiatria Polska is the property of Editorial Committee of Polish Psychiatric Association and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

Pacjenci kardiologiczni a COVID-19 - co lekarz rodzinny wiedzieć powinien.

Subjects: COVID-19; ANGIOTENSIN converting enzyme; MEDICAL care

 • Source: Pediatria i Medycyna Rodzinna (Paediatrics & Family Medicine); 2019, Vol. 15 Issue 4, pc6-c9, 4p

 • Abstract: The pandemic of COVID-19 (coronavirus disease 2019), a disease caused by the novel coronavirus Pandemia COVID-19 (coronavirus disease 2019), choroby wywoływanej przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (severe acute ... Copyright of Pediatria i Medycyna Rodzinna (Paediatrics & Family Medicine) is the property of Medical Communications Sp. z o.o. and its content may not ...

Record details

×
Academic Journal

COVID-19: POTENCJALNE ZASTOSOWANIA TESTÓW SEROLOGICZNYCH.

 • Source: Forum Zakażeń; 2020, Vol. 11 Issue 4, p185-192, 8p

 • Abstract: Antibodies against SARS-CoV-2 appear in the blood of most infected patients within two weeks after the onset of ... Przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 pojawiają się we krwi większości zakażonych pacjentów w ciągu dwóch tygodni ... Copyright of Forum Zakażeń is the property of Evereth Publishing Ltd. and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
Conference

WPŁYW COVID-19 NA ZACHOWANIA GÓRNIKÓW W WYBRANEJ KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO.

 • Source: Scientific Journal Systemy Wspomagania w Inzynierii Produkcji; 2020, Vol. 9 Issue 2, p111-119, 9p

 • Abstract: In the article the author is bringing up the problem associated with the counteraction of COVID-19 infecting by employees of coal ... W artykule autor porusza problem związany z przeciwdziałaniem zakażenia COVID-19 przez pracowników kopalń węgla kamiennego, poprzez ... Copyright of Scientific Journal Systemy Wspomagania w Inzynierii Produkcji is the property of P.A. Nova S.A. and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

COVID-19 - CHOROBA WYWOŁANA ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2 GLOBALNYM ZAGROŻENIEM DLA ZDROWIA PUBLICZNEGO.

 • Source: Postepy Mikrobiologii / Advancements of Microbiology; 2020, Vol. 59 Issue 3, p227-236, 10p

 • Abstract: Severe acute respiratory syndrome coronavirus is a new infectious disease caused by a novel coronavirus (SARS-CoV-2 to nowy koronawirus wywołujący ciężki zespół niewydolności oddechowej. Celem licznych badań jest poszukiwanie możliwości ... Copyright of Postepy Mikrobiologii / Advancements of Microbiology is the property of Polish Society of Microbiologists / Polskie Towarzystwo Mikrobiologow and its ...

Record details

×
Academic Journal

Pacjent z rozpoznaniem organicznych zaburzeń urojeniowych z odczynem depresyjnym - podejście interdyscyplinarne oraz postępowanie w przypadku dodatniego wyniku COVID-19.

 • Source: Psychiatry / Psychiatria; 2020, Vol. 17 Issue 2, p95-99, 5p

 • Abstract: In this paper we share clinical observations and insights regarding the management and treatment of an uncooperative patient requiring an interdisciplinary approach due to diagnosis ... W niniejszym artykule omówiono kliniczne spostrzeżenia autorów dotyczące postępowania i leczenia pacjenta niewspółpracującego, który wymagał podejścia ... Copyright of Psychiatry / Psychiatria is the property of VM Medica-VM Group (Via Medica) and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Szczepionka przeciwko CO VID-19 czy przeciwko zakażeniu SARS-CoV-2?

 • Source: Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology; 2020, Vol. 7 Issue 3, p131-145, 15p

 • Abstract: Article offers analysis of main aspects of SARS-CoV-2/COVID-19 vaccination (severe acute respiratory syndrome ... Artykuł stanowi próbę analizy różnych zagadnień związanych ze szczepieniami przeciwko SARS-CoV-2/ COVID-19 (severe acute ... Copyright of Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology is the property of Termedia Publishing House and its content may ...

Record details

×
Academic Journal

Pacjentka z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych - interakcje lekowe oraz postępowanie w przypadku dodatniego wyniku COVID-19.

 • Source: Psychiatry / Psychiatria; 2020, Vol. 17 Issue 3, p166-168, 3p

 • Abstract: This article presents guidelines for the management of a psychiatric patient infected with COVID-19. The Polish Psychiatric ... W niniejszym artykule przedstawiono wytyczne postępowania z pacjentem psychiatrycznym zakażonym koronawirusem (COVID-19). Polskie Towarzystwo Psychiatryczne udostępnia rekomendacje, wskazó... Copyright of Psychiatry / Psychiatria is the property of VM Medica-VM Group (Via Medica) and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

W sprawie rządowego projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druk sejmowy nr 300).

Subjects: PUBLIC finance; COVID-19; LEGISLATION drafting

 • Source: Przeglad Sejmowy; 2020, Vol. 159 Issue 4, p189-195, 7p

 • Abstract: The legal assessment concerns the Government's draft bill on granting public aid for rescuing or restructuring entrepreneurs (Sejm Paper No. 300). The proposed provisions indicate the ... Sporządzona ocena prawna dotyczy rządowego projektu ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (druk sejmowy nr 300). Projektowane ... Copyright of Przeglad Sejmowy is the property of Kancelaria Sejmu and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted ...

Record details

×
Academic Journal

Trening zdrowia - czyli o przygotowaniu organizmu do walki z COVID-19.

 • Source: Polish Journal of Public Health; Dec2019, Vol. 129 Issue 4, p132-137, 6p

 • Abstract: Coexistence of organisms in the world is a dynamic state, requiring complying with certain rules in order to sustain biological balance. Huge human expansion into ... Współistnienie organizmów w świecie jest stanem dynamicznym, wymagającym zachowania pewnych reguł tak, aby utrzymana była równowaga biologiczna pomiędzy nimi. ... Copyright of Polish Journal of Public Health is the property of Medical University of Lublin and its content may not ...

Record details

×
 • 1-10 of  39 results for "COVID-19"