Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SÜRECİNDE ÖĞRENCİ OLMA DENEYİMİ: BİR FOTOSES(PHOTOVOICE) ÇALIŞMASI.

Subjects: *Community-based participatory research; *Distance education; *Self-control

 • Source: Journal of Society & Social Work. oct2020, Vol. 31 Issue 4, p1653-1679. 27p.

 • Abstract: Photovoice is a participatory action research method in which individuals photograph their daily lives. This study was carried out with the aim of concretizing the ... Fotoses, bireylerin günlük yaşamlarını fotoğrafladıkları katılımcı bir eylem araştırması yöntemidir. Bu çalışma, uzaktan ... Copyright of Journal of Society & Social Work is the property of Journal of Society and Social Work and its content may not be copied ...

Record details

×
Academic Journal

Covid-19 Krizi Döneminde Bilgilenme Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı.

Subjects: *Social order; *Psychological feedback; COVID-19 pandemic

 • Source: Selcuk University Social Sciences Institute Journal. 2020, Issue 44, p184-198. 15p.

 • Abstract: In the axis of developing technology and changing communication techniques, crisis communication management and the tools used in this management process have also changed. It ... Gelişen teknoloji ve değişen iletişim teknikleri ekseninde kriz iletişimi yönetimi ve bu yönetim sürecinde yararlanılan araç... Copyright of Selcuk University Social Sciences Institute Journal is the property of Selcuk University Social Sciences Institute Journal and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

Covid-19 Salgınının Çok Boyutlu Sosyolojisi ve Yeni Normal Meselesi.

Subjects: *Forecasting; *Epidemics; COVID-19

 • Source: Sosyoloji Dergisi / Journal of Sociology. 2020, Vol. 40 Issue 1, p541-573. 33p.

 • Abstract: When analyzing the great breakdowns and changes in history, the great depressions and crises encountered by all humanity will be seen as the most important ... Tarihte yaşanan büyük kırılma ve dönüşümler incelendiğinde en önemli nedenin, bir bütün olarak insanlığın ... Copyright of Sosyoloji Dergisi / Journal of Sociology is the property of Istanbul Universitesi Edebiyat Fakultesi and its content may not be copied or emailed ...

Record details

×
Academic Journal

YENİ TİP KORONAVİRÜS'ÜN (COVID-19) FİNANSAL TABLOLARA MUHTEMEL ETKİLERİ.

 • Source: Journal of International Social Research; Oct2020, Vol. 13 Issue 73, p944-951, 8p

 • Abstract: Covid-19, which emerged in Wuhan, China in the last days of 2019 and has become the most important agenda item in the ... Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılının son günlerinde ortaya çıkan ve o günden beri tüm dünyanın en önemli gü... Copyright of Journal of International Social Research is the property of Journal of International Social Research and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE "NORMAL" VE "YENİ NORMAL" YAŞAM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.

 • Source: Journal of International Social Research; Oct2020, Vol. 13 Issue 73, p582-593, 12p

 • Abstract: This study focuses on what the limits of "normal" and "new normal" life are, which are frequently emphasized during the Covid-19 ... Bu çalışma, Covid-19 sürecinde sıklıkla vurgulanmakta olan "normal" ve "yeni normal" yaşamın sınırları... Copyright of Journal of International Social Research is the property of Journal of International Social Research and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

COVID-19 PANDEMİSİ VE ALINAN ÖNLEMLERİN VERGİ HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.

 • Source: Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences; 2020, Vol. 29 Issue 3, p400-413, 14p

 • Abstract: Covid-19 pandemics in Turkey as well as all over the world, besides the human and community health, the economic and financial ... Covid-19 pandemisi tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de insan ve toplum sağlığı yanında, ekonomik ve mali ... Copyright of Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences is the property of Cukurova University Institute of Social Sciences and its content ...

Record details

×
Academic Journal

SALGININ PSİKOLOJİK ETKİLERİ: COVID-19 HEMŞİRELERİ.

 • Source: Journal of International Social Research; Oct2020, Vol. 13 Issue 73, p1146-115, 6p

 • Abstract: Coronavirus disease appeared in China in 2019 and spread to the whole world in a short time. With this rapid spread, the ... Koronavirüs hastalığı 2019 yılında Çin'de ortaya çıkmış ve kısa sürede bütün dünyaya yayılmıştır. Bu hı... Copyright of Journal of International Social Research is the property of Journal of International Social Research and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

COVID-19 PANDEMİSİ VE GÜNEY KAFKASYA’DA SİVİL TOPLUM.

 • Source: Turk Dunyasi Arastirmalari; 2020, Issue 248, p11-24, 14p

Record details

×
Academic Journal

COVID-19 Pandemi Sürecinde Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı.

Subjects: CROSS infection prevention; ACADEMIC medical centers; HOSPITAL radiological servicesTURKEY

 • Source: Konuralp Medical Journal / Konuralp Tip Dergisi; 2020 Special Issue, Vol. 12, p378-380, 3p

 • Abstract: Radiology plays an important role in the COVID-19 pandemic outbreak. Besides its role in the diagnosis and follow-up of İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemi sürecinde radyoloji önemli bir rol oynamaktadır. COVID-19 tanı ve takibindeki ... Copyright of Konuralp Medical Journal / Konuralp Tip Dergisi is the property of Duzce University Medical School and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

COVİD-19 Pandemisinde Düzce Üniversitesi Yoğun Bakım Pratiği.

Subjects: PREVENTION of infectious disease transmission; ACADEMIC medical centers; ARTIFICIAL respirationTURKEY

 • Source: Konuralp Medical Journal / Konuralp Tip Dergisi; 2020 Special Issue, Vol. 12, p369-371, 3p

 • Abstract: Nearly 5% of patients with COVID-19 need intensive care unit (ICU) admission due to the severity of disease progress. These patients generally ... COVİD-19 vakalarının yaklaşık %5'inde, ciddi hastalık nedeniyle yoğun bakım yatış ihtiyacı doğmaktadır. ... Copyright of Konuralp Medical Journal / Konuralp Tip Dergisi is the property of Duzce University Medical School and its content may not be copied or ...

Record details

×
 • 1-10 of  234 results for "COVID-19"