Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Noutăţi despre vaccinurile anti-COVID-19. Vaccinarea la pacienţii imunocompromiși. De ce vaccinăm copiii?

Subjects: *BOOSTER vaccines; *VIRAL vaccines; *IMMUNOCOMPROMISED patients

 • Source: Farmacist.ro. 2021, Issue 6, p7-11. 5p.

 • Abstract: The paper aims to address the news regarding immunization against COVID-19 almost a year after the start of vaccination campaigns. We ... Lucrarea își propune să abordeze noutățile privind imunizarea împotriva COVID-19 la aproape un an de la începerea campaniilor de vaccinare. ... Copyright of Farmacist.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Acțiunile în anulare prevăzute de Legea nr. 136/2020. Reluarea activităților didactice. Inadmisibilitatea acțiunilor în anulare care nu se încadrează în ipotezele prevăzute de acest act normativ.

Subjects: COVID-19; CORONAVIRUS Aid, Relief, & Economic Security Act (U.S.); DEFERRED Action for Childhood Arrivals (U.S.)

 • Source: Pandectele Române; 2021, Issue 5, p191-207, 17p

 • Abstract: Legea nr. 136/2020 prevede doar anumite acțiuni în anulare (căi de atac specifice împotriva unor acte administrative expres și strict individualizate de către ... Copyright of Pandectele Române is the property of Wolters Kluwer Romania and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
Academic Journal

EFECTELE PANDEMIEI DE COVID-19 ASUPRA IMPLEMENTĂRII OBIECTIVELOR DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN ORGANIZAȚIA MILITARĂ.

Subjects: COVID-19 pandemic; MILITARY spending; STRATEGIC planning

 • Source: Bulletin of the 'Carol I' National Defence University / Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'; 2021, Vol. 10 Issue 3, p25-34, 10p

 • Abstract: This article makes a brief analysis of the sustainable development goals that are applicable in the military organization and identifies, through the literature-review method, the ... Prezentul articol realizează o scurtă analiză a obiectivelor dezvoltării durabile cu aplicabilitate în organizația militară și identifică, prin metoda analizei documentelor, principalele modalităț... Copyright of Bulletin of the 'Carol I' National Defence University / Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' is the property of Carol I National ...

Record details

×
Academic Journal

Metformina, diabetul zaharat de tip 2 și COVID-19.

Subjects: ANGIOTENSIN converting enzyme; OLDER patients; INSULIN resistance

 • Source: Farmacist.ro; 2021, Issue 4, p30-43, 12p

 • Abstract: Metformin, in conjunction with its antihyperglycemic effect, which in itself reduces the susceptibility to various infections and the severity of the disease, may provide protection ... Metformina, concomitent cu efectul antihiperglicemic, prin care reduce susceptibilitatea la diferite infecții și severitatea bolii, poate oferi protecție pacienților cu Copyright of Farmacist.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

NOI ELEMENTE ŞI PERSPECTIVE ALE DEZVOLTĂRII UNUI DREPT INTERNAŢIONAL AL SĂNĂTĂŢII.

 • Source: Juridical Studies & Researches / Studii şi Cercetări Juridice; iul-sep2021, Vol. 66 Issue 3, p303-342, 40p

 • Abstract: The global sanitary crisis generated by the Covid-19 pandemic (officially declared on March 11, 2020) has revealed the incapacity of the international governance, ... Copyright of Juridical Studies & Researches / Studii şi Cercetări Juridice is the property of Academia Romana, Institutul de Cercetari Juridice and its content may ...

Record details

×
Academic Journal

Reacţiile adverse după vaccinarea COVID-19 cu Pfizer-BioNTech în cadrul personalului medical al Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Subjects: *COVID-19 pandemic; *HOSPITAL medical staff; *COVID-19PFIZER Inc. 001326495 PFIZER Inc. PFIZER Inc. 001326495 001326495 PFIZER Inc. 001326495 PFE

 • Source: Medic.ro. 2021, Vol. 142 Issue 4, p9-13. 5p.

 • Abstract: From the beginning of the COVID-19 pandemic, health organizations and medical scientists worked hard to develop a vaccine that can protect ... Încă de la începutul pandemiei de COVID-19, organizațiile de sănătate și cercetătorii medicali și-au canalizat resursele în ... Copyright of Medic.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Infecţia cu SARS-CoV-2 în populaţia pediatrică.

Subjects: *MULTISYSTEM inflammatory syndrome in children; *RESPIRATORY infections; *JUVENILE diseasesROMANIA; NEW EnglandCENTERS for Disease Control & Prevention (U.S.)

 • Source: Medic.ro. 2021, Vol. 142 Issue 4, p36-47. 12p.

 • Abstract: Introduction. Data from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) demonstrate a lower incidence of SARS-CoV-2 infection and severe disease ... Introducere. Datele de la Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) demonstrează o incidență mai mică a infecției cu SARS-CoV-2 ș... Copyright of Medic.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Tratamentul pacienţilor cu cancer în timpul pandemiei cu SARS-CoV-2, în Judeţul Maramureş, România.

Subjects: *MEDICAL personnel; *COVID-19 pandemic; *SARS-CoV-2ROMANIA

 • Source: Paliatia: Journal of Palliative Care. iul2021, Vol. 14 Issue 3, p5-13. 9p.

 • Abstract: Introduction: The SARS-CoV-2 pandemic has profoundly affected health systems by relocating resources, enforcing restrictive measures and burdening health care workers. The ... Introducere: Pandemia SARS-CoV-2 a afectat profund sistemele de sănătate prin relocarea resurselor, măsurile restrictive şi afectarea personalului sanitar. ... Copyright of Paliatia: Journal of Palliative Care is the property of Media DOM Express and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

EFECTELE NEGATIVE ALE FALSULUI ECHILIBRU ÎN RELATĂRILE MEDIA. INFLUENȚAREA ATITUDINII PUBLICULUI FAȚĂ DE VACCINAREA ANTI-COVID-19.

Subjects: *VACCINE hesitancy; *COVID-19 vaccines; *MISINFORMATION

 • Source: Saeculum (12212245). 2021, Vol. 52 Issue 2, p5-14. 10p.

 • Abstract: Lack of trust in science and official information, misinformation and conspiracy theories play an important role in increasing vaccine hesitancy and disseminating the solely scientific ... Copyright of Saeculum (12212245) is the property of University of Sibiu, Lucian Blaga and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
Academic Journal

Accidentul vascular cerebral în infecția COVID-19 la copii.

Subjects: SYMPTOMS; HEMORRHAGIC stroke; ISCHEMIC stroke

 • Source: Journal for Neurology & Psychiatry of Child & Adolescent in Romania; Jun2021, Vol. 27 Issue 2, p25-33, 9p

 • Abstract: Scientific results show reports of SARS-CoV-2 infection in children. Recent findings have shown that one of the complications of Rezultatele științifice arată rapoarte ale infecției cu SARS-CoV-2 la copii. Descoperirile recente au arătat că una dintre complicaț... Copyright of Journal for Neurology & Psychiatry of Child & Adolescent in Romania is the property of Romanian Society of Child & Adolescent ...

Record details

×
Academic Journal

Interrelaţia dintre infecţia cu SARS-CoV-2 și glanda tiroidă.

Subjects: COVID-19; THYROID gland; THYROID diseases

 • Source: Farmacist.ro; 2021, Issue 3, p28-36, 7p

 • Abstract: The thyroid gland and the viral infection are known to be engaged in a complex interplay via hormones and immunomodulatory signaling molecules. Thyroid hormones modulate ... Se știe că glanda tiroidă și infecțiile virale sunt implicate în interacțiuni complexe prin intermediul hormonilor și moleculelor de semnalizare imunomodulatoare. Hormonii tiroidieni ... Copyright of Farmacist.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Aspecte ale infecţiei cu noul coronavirus la femeile gravide.

Subjects: *PREGNANT women; *SARS-CoV-2; *NEWBORN infants

 • Source: Medic.ro. 2021, Vol. 141 Issue 3, p10-13. 4p.

 • Abstract: Pregnancy and delivery do not generally increase the risk of SARS-CoV-2 infection, but do appear to favor the evolution to severe ... Sarcina și nașterea nu cresc, în general, riscul de infectare cu SARS-CoV-2, dar se pare că favorizează evoluția că... Copyright of Medic.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Răspunsul imun în bolile infecţioase bacteriene și virale.

Subjects: *VIRUS diseases; *COVID-19 pandemic; *SARS-CoV-2

 • Source: Medic.ro. 2021, Vol. 141 Issue 3, p20-25. 6p.

 • Abstract: The actual medical situation, worrying for all humankind, induced by the COVID-19 pandemic, caused by a new type of coronavirus, Situația medicală actuală, îngrijorătoare pentru întreaga planetă, generată de pandemia de COVID-19, cauzată de un nou tip de coronavirus, Copyright of Medic.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Consideraţii asupra dispoziţiilor privind măsura detenţiei de ordin medical social a persoanelor infectate cu SARS-CoV-2 în lumina Deciziei Curţii Constituţionale nr. 751 din 20 octombrie 2020.

Subjects: SARS-CoV-2; HEALTH ministers; COVID-19 pandemicROMANIA

 • Source: Pandectele Române; 2021, Issue 3, p54-69, 16p

 • Abstract: Soon after the end of the state of emergency determined by the COVID-19 pandemic in Romania, the Constitutional Court ruled on ... La scurtă vreme după încetarea stării de urgenţă determinată de pandemia COVID-19 în România, Curtea Constituţională s-a pronunţ... Copyright of Pandectele Române is the property of Wolters Kluwer Romania and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
Academic Journal

ЛОКАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ БАКТЕРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДСКИХ ПОЧВ СЫКТЫВКАРА В 2019 и 2020 гг.

 • Source: Moscow University Soil Science Bulletin Series 17; 2021, Issue 2, p45-50, 6p

 • Abstract: Abundance and diversity of soil saprotrophic bacteria complexes were monitored for two years on the territory of one of the large industrial cities of the ... Проведен сравнительный анализ численности и разнообразия культивируемых бак) терий сапротрофного комплекса городских почв на территории крупного промышлен) ного центра европейского севера России г. Сыктывкара до и после карантинных меро) приятий в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID)19. Город с высокой численностью населения и интенсивной антропогенной нагрузкой; по совокупности показателей текущего состояния компонентов окружающей среды относится к напря) женной категории экологического стандарта. Исследования проводили в 2019 и 2020 гг. Анализировали верхние слои (0--10 см) урбаноземов и гор. А почв парковой терри) тории в черте города и зональной ненарушенной подзолистой. Сопоставление резуль) татов локального мониторинга за два года показало заметное увеличение численности и разнообразия таксонов бактерий в 2020 г. Как следствие долговременного снижения антропогенного воздействия на окружающую среду в результате карантинных меро) приятий зарегистрировано падение в урбаноземах содержания санитарно)показатель) ных (Escherichia coli, Enterococcus faecalis), оппортунистических и аллергенных (Ente robacter agglomerans, Citrobacter europaeus, Klebsiella oxytoca, Serratia marcescens и др.) видов сем. Enterobacteriaceae. Этот факт можно рассматривать как проявление способ) ности почвы к «самоочищению» в условиях снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. [ABSTRACT ... Copyright of Moscow University Soil Science Bulletin Series 17 is the property of Moscow University Press and its content may not be copied or emailed ...

Record details

×
Academic Journal

AMENINŢAREA PRODUSELOR MEDICO-SANITARE CONTRAFĂCUTE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19.

Subjects: COVID-19 pandemic; BIOMEDICAL materials; ALTERNATIVE medicine

 • Source: Romanian Journal of Intellectual Property Law / Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale; 2021, Issue 2, p84-94, 11p

 • Abstract: Illegal production of medical materials, both pharmaceutical and technical, alternative medicine practiced without expertise and misinformation, are phenomena present in the obscurity of the law, ... Production illégale de matériel médical, tant pharmaceutique que technique, médecine alternative pratiquée sans expertise et désinformation, sont des phé... Producţia ilegală de materiale medicale, atât farmaceutice cât şi tehnice, medicina alternativă practicată fără cunoştinţe de specialitate şi dezinformarea, ... Copyright of Romanian Journal of Intellectual Property Law / Revista Romana de Dreptul Proprietatii Intelectuale is the property of Universul Juridic ...

Record details

×
Academic Journal

Sindromul Long COVID – aspecte generale.

Subjects: *POST-acute COVID-19 syndrome; *COVID-19 pandemic; *COVID-19WORLD Health Organization

 • Source: Romanian Journal of Medical Practice. 2021, Vol. 16 Issue 2, p174-177. 4p.

 • Abstract: One year after the World Health Organization declared the global pandemic of SARS-CoV-2 (March 2020), growing scientific evidence worldwide suggests that a ... La un an de când Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat pandemia globală cu virusul SARS-CoV-2 (... Copyright of Romanian Journal of Medical Practice is the property of Empire Publishing House and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

UNELE CONSECINȚE ALE PANDEMIEI GENERATE DE VIRUSUL SARS-COV-2 ASUPRA DREPTULUI DE PROPRIETATE.

Subjects: COVID-19 pandemic; SARS-CoV-2; COVID-19ROMANIA

 • Source: Dreptul; 2021, Issue 3, p11-25, 15p

 • Abstract: The present study proposes for analysis some of the implications of the pandemic generated by the SARS-CoV-2 virus in the matter ... Copyright of Dreptul is the property of Union of Jurists of Romania and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
Academic Journal

Preparatele antidiabetice la pacienţii cu diabet zaharat de tip 2 și COVID-19.

Subjects: COVID-19 pandemic; TYPE 2 diabetes; HYPERGLYCEMIA

 • Source: Farmacist.ro; 2021, Issue 2, p29-43, 15p

 • Abstract: The behavior of patients with diabetes mellitus during the COVID-19 pandemic is evolving with the review of information from randomized clinical ... Conduita pacienților cu diabet zaharat în timpul pandemiei de COVID-19 evoluează odată cu revizuirea informațiilor din studiile clinice randomizate, ... Copyright of Farmacist.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Vaccinurile COVID-19 disponibile la nivel mondial.

Subjects: *COVID-19 pandemic; *VACCINE effectiveness; *GENETIC vectors

 • Source: Medic.ro. 2021, Vol. 140 Issue 2, p34-36. 3p.

 • Abstract: The COVID-19 pandemic caused by SARS-CoV-2 has led to the large-scale expression of scientific and technological acquisitions, ... Pandemia de COVID-19, produsă de SARS-CoV-2, a determinat exprimarea la o scară mare a achizițiilor științ... Copyright of Medic.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Indicaţii și contraindicaţii reale la vaccinarea anti-COVID-19.

Subjects: *PHYSICIANS; *COVID-19 vaccines; *VACCINATION

 • Source: Medic.ro. 2021, Vol. 140 Issue 2, p37-42. 6p.

 • Abstract: Vaccination is the most efficient method to prevent vaccine-preventable disease. In the context of current pandemic, COVID-19 vaccines are the only ... Vaccinarea este cel mai eficient mijloc de prevenire a bolilor infecțioase. În contextul actualei pandemii, vaccinurile COVID-19 reprezintă singura cale ... Copyright of Medic.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Ce vaccin COVID-19 să aleg?

Subjects: *COVID-19 pandemic; *COVID-19; *COVID-19 vaccines

 • Source: Medic.ro. 2021, Vol. 140 Issue 2, p43-45. 3p.

 • Abstract: In the context of the COVID-19 pandemic, patients need detailed information to make the final vaccination decision. Choosing a vaccine is ... În contextul pandemiei de COVID-19, pacienții au nevoie de informații detaliate pentru a lua decizia finală de vaccinare. Alegerea ... Copyright of Medic.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Ezitarea la vaccinarea COVID-19 – o provocare pentru practica medicului de familie.

Subjects: *MEDICAL personnel; *COVID-19 vaccines; *PREVENTIVE medicine

 • Source: Medic.ro. 2021, Vol. 140 Issue 2, p48-50. 3p.

 • Abstract: Vaccination prophylaxis is an important component of preventive medicine. The current pandemic context brings to the fore the hesitation to vaccinate. The family doctor has ... Profilaxia prin vaccinare reprezintă o componentă importantă a medicinei preventive. Actualul context pandemic readuce în prim-plan ezitarea în fața vaccinării. Medicul de familie ... Copyright of Medic.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Noutăți privind vaccinuri anti-COVID-19.

 • Source: Romanian Journal of Family Medicine / Revista Română de Medicina Familiei; mar2021, Vol. 4 Issue 1, p15-23, 9p

 • Abstract: As the COVID-19 virus pandemic is currently the most important event and the biggest obstacle to health and the future, researchers ... Deoarece pandemia cu virusul COVID-19 reprezintă în prezent cel mai important eveniment și cel mare obstacol în calea sănătăț... Copyright of Romanian Journal of Family Medicine / Revista Română de Medicina Familiei is the property of Media DOM Express ...

Record details

×
Academic Journal

DIVERSIFICAREA AMENINȚĂRILOR CIBERNETICE ÎN CONTEXTUL EVOLUȚIEI PANDEMIEI DE SARS-CoV-2.

Subjects: COVID-19 pandemic; INFORMATION & communication technologies for development; CYBERTERRORISM

 • Source: Bulletin of the 'Carol I' National Defence University / Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'; 2021, Vol. 9 Issue 1, p107-111, 5p

 • Abstract: With the onset of the SARS-CoV-2 pandemic, the challenges in communications, information technology and cybersecurity have become much more numerous and ... Odată cu declanşarea pandemiei de SARS-CoV-2 provocările în domeniul comunicațiilor, tehnologiei informației şi securității cibernetice au ... Copyright of Bulletin of the 'Carol I' National Defence University / Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' is the property of Carol I National ...

Record details

×
Academic Journal

Vaccinarea anti-COVID-19.

Subjects: COVID-19 pandemic; DRUG efficacy; COVID-19 vaccines

 • Source: Farmacist.ro; 2021, Issue 1, p7-16, 10p

 • Abstract: The COVID-19 pandemic is the most important public health challenge facing humankind in the 3rd millennium to date. It also has ... Pandemia de COVID-19 este cea mai importantă provocare de sănătate publică cu care omenirea s-a confruntat în mileniul al ... Copyright of Farmacist.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Din secretele longevităţii… nutraceuticele – partea a V-a Patogeneza virală – abordări teoretice și soluţii practice naturale.

Subjects: COVID-19 pandemic; SARS-CoV-2; VIRAL mutation

 • Source: Farmacist.ro; 2021, Issue 1, p36-39, 4p

 • Abstract: The COVID-19 pandemic has proved to be a global catastrophe (from unknowns related to the coronary virus SARS-CoV-2Pandemia de COVID-19 s-a dovedit o catastrofă mondială (de la necunoscutele legate de coronavirusul SARS-CoV-2 și mutaț... Copyright of Farmacist.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

IMPACTUL PANDEMIEI DE COVID-19 LA NIVELUL INDUSTRIEI NAÞIONALE DE APÃRARE.

 • Source: Gandirea Militara Romaneasca; 2021, Issue 1, p168-181, 14p

 • Abstract: Pandemia de COVID-19, la nivelul industriei mondiale, are efecte negative dovedite științific, care se reflectă în scăderea cifrelor de ... Copyright of Gandirea Militara Romaneasca is the property of Romanian Armed Forces Defence Staff and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

ELEMENTE DE BAZĂ PRIVIND IMPACTUL PANDEMIEI DE COVID-19 ASUPRA FORŢELOR ARMATE ALE SUA.

Subjects: UNITED States armed forces; MILITARY maneuvers; ARMED ForcesUNITED States. Army; UNITED States. Dept. of Defense

 • Source: Infosfera: Journal of Security Studies & Defense Intelligence; 2021, Vol. 13 Issue 1, p25-33, 9p

 • Abstract: The text is exploring, with some details, several topics directly connected to the impact of the CO VID-19 pandemic on the ... Copyright of Infosfera: Journal of Security Studies & Defense Intelligence is the property of Romanian Ministry of National Defense and its ...

Record details

×
Academic Journal

IMPACTUL PSIHOLOGIC AL PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA STUDENȚILOR DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII BABEȘ-BOLYAI .

 • Source: Revista Transilvana de Stiinte Administrative. 2021, Vol. 48 Issue 1, p36-52. 17p.

 • Abstract: The Covid-19 pandemic has generated a number of changes in higher education, regarding both students and professors who had to adapt ... Copyright of Revista Transilvana de Stiinte Administrative is the property of Transylvanian Review of Administrative Sciences and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Managementul pacientului cu simptomatologie persistentă postCOVID-19 în asistența medicală primară.

Subjects: *COVID-19; *SYMPTOMS; *SARS-CoV-2

 • Source: Romanian Journal of Medical Practice. 2021, Vol. 16 Issue 1, p42-45. 4p.

 • Abstract: After the acute period of the infection with SARS-CoV-2, new symptoms may appear. Alternatively, those present might persist. Medium-term symptoms and ... După perioada acută a infecției cu virusul SARS-CoV-2, pot apărea simptome noi sau vor persista cele prezente. Au fost ... Copyright of Romanian Journal of Medical Practice is the property of Empire Publishing House and its content may not be ...

Record details

×
Periodical

Noile orientări OCDE privind implicațiile prețurilor de transfer în contextul pandemiei COVID-19.

Subjects: COVID-19; BUSINESS enterprises

 • Source: Tax Magazine (2392-7011); jan/feb2021, Issue 1, p16-18, 3p

 • Abstract: The article discusses some key questions faced by multinational companies in the context of the COVID-19 scenario and related OECD Guidance. [... Articolul prezintă răspunsuri la întrebări majore cu care se confruntă companiile multinaționale în contextul creat de pandemia COVID-19 ș... Copyright of Tax Magazine (2392-7011) is the property of Editura Solomon and its content may not be copied or emailed to multiple sites or ...

Record details

×
Academic Journal

KURZARBEIT O SOLUȚIE GERMANĂ PENTRU FLEXIBILITATEA MUNCII.

Subjects: HUMAN resources departments; COVID-19; GOVERNORS

 • Source: Univers Strategic; jan-mar2021, Issue 1, p63-67, 5p

 • Abstract: The health crisis caused by coronavirus has caused many economic difficulties in the national and world economy. The most affected resource of the organization is ... Criza sanitară provocată de coronavirus a determinat numeroase dificultăți economice la nivelul economiei naționale si mondiale. Cea mai afectată resursă a organizației ... Copyright of Univers Strategic is the property of Dimitrie Cantemir Christian University, Institute for Security Studies and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Pneumonie virală COVID-19: prezentare de caz.

 • Source: Romanian Journal of Family Medicine / Revista Română de Medicina Familiei; dec2020, Vol. 3 Issue 4, p22-23, 2p

 • Abstract: The accuracy of chest CT in symptomatic patients with COVID-19 is high, but used as a single diagnostic test, CT can ... Acuratețea unui CT de torace nativ la pacienții simptomatici cu infecție COVID-19 este ridicată. CT-ul nu poate diagnostica ... Copyright of Romanian Journal of Family Medicine / Revista Română de Medicina Familiei is the property of Media DOM Express ...

Record details

×
Academic Journal

DESPRE (IM)POSIBILITATEA REȚINERII INFRACȚIUNII DE ZĂDĂRNICIRE A COMBATERII BOLILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR INFECTATE CU SARS-CoV-2 CARE AU REFUZAT INTERNAREA ÎN PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ.

Subjects: SARS-CoV-2; INVOLUNTARY hospitalization; VIRUS diseases

 • Source: Dreptul; 2020, Issue 11, p132-149, 18p

 • Abstract: During the state of emergency both some press articles and the official communiques of the prosecutor's offices mentioned the criminal investigation in the case of ... Copyright of Dreptul is the property of Union of Jurists of Romania and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
Academic Journal

Nutriţia și stilul de viaţă sănătos, în contextul pandemiei de COVID-19.

Subjects: FOOD habits; NUTRITION policy; VIRUS diseases

 • Source: Farmacist.ro; 2020, Issue 6, p12-16, 5p

 • Abstract: A healthy lifestyle should be based on the following aspects: a healthy and balanced diet accompanied by the habit of physical activity along with emotional ... Un stil de viață sănătos trebuie să fie bazat pe următoarele aspecte: o alimentație sănătoasă și echilibrată, însoțită ... Copyright of Farmacist.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Din secretele longevităţii… nutraceuticele – partea a IV-a Afecţiunile virale. Pandemia de coronaviroză (COVID-19).

Subjects: ECOLOGY; VIRUS diseases; OPTIMISM

 • Source: Farmacist.ro; 2020, Issue 6, p24-29, 6p

 • Abstract: The series of articles “From the secrets of longevity… nutraceuticals” addresses in the fourth part an actual topical issue: viral diseases, insisting on complementary therapeutic ... Seria articolelor „Din secretele longevității… nutraceuticele” abordează în partea a IV-a o problemă de actualitate: bolile virale, insistând pe metodele terapeutice complementare aplicabile î... Copyright of Farmacist.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Vaccinul BCG și infecţia cu SARS-CoV-2.

Subjects: BCG vaccines; SARS-CoV-2; COVID-19 pandemic

 • Source: Farmacist.ro; 2020, Issue 6, p30-40, 11p

 • Abstract: Until the development of a specific vaccine, the COVID-19 pandemic, determined by the new type of coronavirus, SARS-CoV-2Până la elaborarea unui vaccin specific, pandemia de COVID-19, determinată de noul tip de coronavirus, SARSCoV-2, necesită intervenții terapeutice ... Copyright of Farmacist.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

COVID-19 – medic și pacient. Caz clinic.

Subjects: *COVID-19; *ANTICOAGULANTS; *SYMPTOMS

 • Source: Medic.ro. 2020, Vol. 138 Issue 6, p38-39. 2p.

 • Abstract: COVID­19 was initially described as a viral pneumonia because it produced an acute and possibly fatal respiratory ... COVID­19 a fost descrisă iniÈ›ial ca o pneumonie virală deoarece a produs suferință respiratorie acută È™i posibil fatală. Ulterior însă ... Copyright of Medic.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

ARMATA ROMÂNIEI ÎN SPRIJINUL AUTORITĂȚILOR LOCALE ȘI CENTRALE PENTRU GESTIONAREA CRIZEI SANITARE GENERATE DE PANDEMIA DE COVID-19.

Subjects: SARS-CoV-2; INFLUENZA Epidemic, 1918-1919; EMERGENCY managementROMANIA

 • Source: Bulletin of the 'Carol I' National Defence University / Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'; 2020, Issue 4, p15-20, 6p

 • Abstract: The contemporary society is facing, during this period, a phenomenon unprecedented in the last hundred years (since the Spanish flu from 1918-1921), extremely complex, difficult ... La société contemporaine est confrontée, dans cette période, à un phénomène sans précédent au cours des cent dernières ... Societatea contemporană se confruntă, în această perioadă, cu un fenomen nemaiîntâlnit în ultima sută de ani (de la gripa spaniolă din perioada 1918-1921), ... Copyright of Bulletin of the 'Carol I' National Defence University / Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' is the property of Carol I National ...

Record details

×
Academic Journal

RISCURI LA ADRESA SECURIT RISCURI LA ADRESA SECURITÃŢII NAŢIONALE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19 ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19.

 • Source: Gandirea Militara Romaneasca; 2020, Issue 4, p380-391, 12p

 • Abstract: Pandemia COVID-19 a adus cu sine nu doar riscul infectării cu un nou virus, ci și posibilitatea unor atacuri la ... Copyright of Gandirea Militara Romaneasca is the property of Romanian Armed Forces Defence Staff and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

Consideraţii asupra tratamentului pacientului cu epistaxis în timpul pandemiei de COVID-19.

 • Source: ORL.ro. 2020, Issue 49, p14-15. 2p.

 • Abstract: The authors’ aim is to review some considerations derived from the daily clinical practice during the COVID-19 pandemic in one of ... Autorii îşi propun să treacă în revistă unele consideraţii rezultate din activitatea cotidiană cu privire la una dintre cele mai frecvente urgenţe din ... Copyright of ORL.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

Administrăm sau nu AINS în pandemia de COVID-19?

 • Source: ORL.ro. 2020, Issue 49, p46-48. 3p.

 • Abstract: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are widely used in chronic inflammatory diseases and also in acute administration, for the management of fever and pain. The present ... Antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS) sunt medicamente larg utilizate în afecțiuni cronice inflamatorii, dar și în administrare acută pentru gestionarea febrei și a durerii. Lucrarea trece î... Copyright of ORL.ro is the property of MEDICHUB MEDIA, S.R.L. and its content may not be copied or emailed to multiple ...

Record details

×
Academic Journal

A way to understand 'covid-19 frustration' and useful recommendations related to palliative care.

Subjects: *COVID-19; *MEDICAL personnel; *PALLIATIVE treatment

 • Source: Paliatia: Journal of Palliative Care. Oct2020, Vol. 13 Issue 4, p16-18. 3p.

 • Abstract: The world is controllable as mankind believes, which is demonstrated when a pandemic occurs. The German sociologist Rosa describes that the desire of controllability hinders ... Lumea este controlabilă așa cum crede omenirea, lucru demonstrat atunci când apare o pandemie. Sociologul german Rosa descrie că dorinșa controlabilitășii î... Copyright of Paliatia: Journal of Palliative Care is the property of Media DOM Express and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

REZILIENŢA SOCIETALĂ ŞI MANAGEMENTUL COMUNICĂRII ÎN GESTIONAREA PANDEMIEI DE COVID-19.

Subjects: COVID-19 pandemic; PANDEMICS; CRISIS management

 • Source: Revista Romana de Sociologie; 2020, Issue 5/6, p289-305, 17p

 • Abstract: COVID-19 crisis is harder to be managed and is more durable than the other crises that have occurred over time. The ... Copyright of Revista Romana de Sociologie is the property of Revista Romana de Sociologie and its content may not be copied or emailed to ...

Record details

×
Academic Journal

COVID-19–oportunități apifitoterapeutice de prevenție și tratament.

Subjects: *ALTERNATIVE medicine; *COVID-19; *HERBAL medicineWUHAN (China)

 • Source: Romanian Journal of Medical Practice. 2020, Vol. 15 Issue 4, p368-381. 14p.

 • Abstract: In December 2019, the COVID-19 epidemic broke out in Wuhan (China), which soon spread worldwide, generating a pandemic that put the medical ... În decembrie 2019, a izbucnit în Wuhan (China) epidemia de COVID-19, care s-a extins în scurt timp la nivelul întregului glob, generâ... Copyright of Romanian Journal of Medical Practice is the property of Empire Publishing House and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

Aspecte legate de practica stomatologică din România în perioada pandemiei.

Subjects: *COVID-19 pandemic; *ONLINE social networks; *SARS-CoV-2ROMANIA

 • Source: Romanian Journal of Stomatology. 2020, Vol. 66 Issue 4, p221-225. 5p.

 • Abstract: The SARS-CoV-2 virus has generated an unprecedented pandemic worldwide for the past 100 years. The healthcare systems have been profoundly challenged by ... Virusul SARS-CoV-2 a generat o pandemie fără precedent la nivel mondial în ultimii 100 de ani. Sistemele de îngrijire a să... Copyright of Romanian Journal of Stomatology is the property of Amaltea Medical Publishing House and its content may not be ...

Record details

×
Academic Journal

CONSILIUL UE ÎN CONTEXT COVID-19, ÎNTRE INOVARE ŞI JOCURI DE PUTERE.

Subjects: COVID-19; PANDEMICS; LABOR supplyBRUSSELS (Belgium)

 • Source: Univers Strategic; oct-dec2020, Issue 4, p84-100, 17p

 • Abstract: In response to the unprecedented situation created by COVID-19, the EU Council, like many of the EU institutions and bodies, has ... Ca răspuns la situaţia fără precedent creată de COVID-19, Consiliul UE, ca multe dintre instituţiile şi organismele ... Copyright of Univers Strategic is the property of Dimitrie Cantemir Christian University, Institute for Security Studies and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

ACTUALIZAREA LEGISLAȚIEI DIN DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE ‒ ADAPTAREA LA NOILE REALITĂȚI. NECESITATE ȘI PROVOCĂRI.

Subjects: IDIOSYNCRATIC risk (Securities); COVID-19; CIVIL rights

 • Source: Bulletin of the 'Carol I' National Defence University / Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'; 2020, Issue 3, p9-25, 17p

 • Abstract: Romanian legislation specific to the national security is, at a great extent, quite obsolete. The laws were established in the 90s' ... La législation roumaine dans le domaine de la sécurité nationale est dans une grande mesure périmée. Les lois ont été élaboré... Legislația românească din domeniul securității naționale este, în bună măsură, învechită. Legile au fost elaborate în anii '90 și sunt ... Copyright of Bulletin of the 'Carol I' National Defence University / Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' is the property of Carol I National ...

Record details

×
Academic Journal

TERORISMUL PE TIMPUL PANDEMIEI DE COVID-19. EVOLUȚII ȘI PREVIZIUNI.

Subjects: COVID-19 pandemic; COVID-19; SARS virusMIDDLE EastNORTH Atlantic Treaty Organization; ISLAMIC State (Organization)

 • Source: Bulletin of the 'Carol I' National Defence University / Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'; 2020, Issue 3, p82-90, 9p

 • Abstract: In the run-up to the Covid-19 pandemic, the world has witnessed a significant number of conferences, articles and opinions that have ... Dans la période qui a précédé le début de la pandémie du Covid-19, le monde a é... În perioada anterioară declanșării pandemiei de Covid-19, lumea a fost martora unui număr important de conferințe, articole și ... Copyright of Bulletin of the 'Carol I' National Defence University / Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' is the property of Carol I National ...

Record details

×
 • 1-50 of  138 results for "COVID-19"