Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request

Search Results

Filter
 • 1-10 of  20 results for ""ȘANDRU, Daniel-Mihail""
Item request has been placed! ×
Item request cannot be made. ×
loading  Processing Request
Academic Journal

Fotografii și școlari pe rețele sociale: shoot, like, share and so on... the final frontier: data protection.

Subjects: IMAGE processing; FACE perception; SOCIAL networks

 • Source: Revista Româna de Drept European; 2020, Issue 4, p62-70, 9p

 • Abstract: The processing of an image, which represents a photo, constitutes a processing of personal data if, as a result, the character/person in the photo ... Prelucrarea imaginii, a celeia ce se numește fotografie, reprezintă o prelucrare de date personale dacă sunt întrunite anumite condiții: dacă personajul fotografiat este ... Copyright of Revista Româna de Drept European is the property of Wolters Kluwer Romania and its content may not be copied or emailed ...

Record details

×
Academic Journal

Să (de)scriu.

 • Source: Revista Româna de Drept al Afacerilor; 2020, Issue 3, p196-199, 4p

 • Abstract: What is the image of an ideal article? I wrote here about article and not books because the article is like a short story. The ... Care este imaginea unui articol ideal? Am tot scris aici despre articole și nu despre cărţi pentru că articolul este ca o nuvelă. ... Copyright of Revista Româna de Drept al Afacerilor is the property of Wolters Kluwer Romania and its content may not be copied or ...

Record details

×
Academic Journal

Tipologia protecției datelor cu caracter personal în situații de criză medicală: coronavirus COVID-19.

Subjects: DATA protection; GENERAL Data Protection Regulation, 2016; SARS-CoV-2EUROPEAN Union

 • Source: Pandectele Române; 2020, Issue 1, p28-43, 16p

 • Abstract: Data protection (Art. 8), the right to life (Art. 2), the right to privacy (Art. 8) and the protection of health (Art. 35) are fundamental rights protected by the ... Protecția datelor (art. 8), dreptul la viață (art. 2), dreptul la viață privată (art. 8) și protecția sănătății (art. 35) sunt drepturi fundamentale protejate ... Copyright of Pandectele Române is the property of Wolters Kluwer Romania and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
Academic Journal

Caracterul obligatoriu al deciziei preliminare pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru instanțe și autorități naționale.

Subjects: JUDGMENTS (Law); CONSTITUTIONAL courts; EUROPEAN Union lawLUXEMBOURGCOURT of Justice of the European Union; EUROPEAN Union

 • Source: Revista Româna de Drept European; 2019, Issue 4, p45-55, 11p

 • Abstract: The binding nature of the judgments and orders of the Court of Justice of the European Union ('CJEU') is analysed in the light of the ... Caracterul obligatoriu al hotărârilor și ordonanțelor Curții de Justiție a Uniunii Europene („CJUE”) este analizat din perspectiva efectului general al ... Copyright of Revista Româna de Drept European is the property of Wolters Kluwer Romania and its content may not be copied or emailed ...

Record details

×
Academic Journal

Alexandru Papiu Ilarian – membru al Academiei Române.

Subjects: NINETEENTH century; SUITE (Musical form); LAWYERSACADEMIA Romana; UNIVERSITA di Padova; UNIVERSITAT Wien

 • Source: Pandectele Române; 2019, Issue 5, p243-247, 5p

 • Abstract: Alexandru Papiu Ilarian, a historian and jurist of the 19th century, had important contributions and missions at the time, he completed his legal studies at ... Alexandru Papiu Ilarian, istoric și jurist din secolul al XIX-lea, are contribuţii și misiuni importante în epocă, și-a desăvârșit studiile juridice ... Copyright of Pandectele Române is the property of Wolters Kluwer Romania and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
Academic Journal

Protecţia datelor personale în relaţiile de muncă. Consideraţii privind temeiul prelucrării.

Subjects: PERSONNEL management; HUMAN resources departments; DATA security failures

 • Source: Pandectele Române; 2019, Issue 5, p67-78, 12p

 • Abstract: Work relationships are ubiquitous in the lives of any of us, especially since these relations actually cover any kind of relationship with a worker and ... Relaţiile de muncă sunt omniprezente în viaţa oricăruia dintre noi, cu atât mai mult cu cât în realitate expresia acoperă ... Copyright of Pandectele Române is the property of Wolters Kluwer Romania and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
Academic Journal

RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORULUI UNEI PAGINI GĂZDUITE DE O REȚEA SOCIALĂ. CALITATEA DE OPERATOR ÎN SENSUL REGLEMENTĂRILOR PRIVIND PROTECȚIA DATELOR.

 • Source: Dreptul; jul2019, Issue 7, p160-174, 15p

 • Abstract: The Court of Justice unitarily interprets the law of the European Union by way of the preliminary reference procedure. Social networks make available to every ... Copyright of Dreptul is the property of Union of Jurists of Romania and its content may not be copied or emailed to multiple sites ...

Record details

×
Academic Journal

Data Protection Law in the EU: Roles, Responsibilities and Liability.

 • Source: Revista Româna de Drept European; 2019, Issue 3, p145-152, 8p

Record details

×
Academic Journal

Unele considerații cu privire la relația dintre protecția datelor (în special Regulamentul general privind protecția datelor) și proprietatea intelectuală.

Subjects: INTELLECTUAL property; DATA protection; INTERNET marketing

 • Source: Revista Româna de Drept European; 2019, Issue 3, p21-31, 11p

 • Abstract: The protection of personal data has a recent regulation, namely the General Data Protection Regulation (GDPR). The article aims to shade some views on the ... Protecția datelor personale are o reglementare recentă, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Articolul urmărește să nuanțeze unele opinii privind ... Copyright of Revista Româna de Drept European is the property of Wolters Kluwer Romania and its content may not be copied or emailed ...

Record details

×
 • 1-10 of  20 results for ""ȘANDRU, Daniel-Mihail""